3 BIEGUN

Z wizytą w Saintes

Wczoraj Marek Kamiński w swojej drodze z odwiedził Latarnię Umarłych, wyznaczającą drogę dla pielgrzymujących szlakiem Świętego Jakuba. Tego typu budowle przeznaczone były dla piechurów, informowały o zbliżaniu się do świętego miejsca.

Po długim marszu przez tereny powoli zajmowane przez coraz liczniejsze winnice i pola uprawne Pielgrzym dotarł do Saintes, gdzie odwiedził dwa ważne dla tego miasta miejsca – Łuk Triumfalny Germanicusa i Katedrę świętego Piotra.

Pochodzący z XIX wieku łuk wzniesiony został na cześć starej drogi wiodącej z Lyonu do Saintes przez Juliusa Rufusa i poświęcony został rzymskiemu cesarzowi Tyberiuszowi. Nie tylko pielgrzymi muszą odpoczywać, przy łuku na chwilę wytchnienia zatrzymał się też plecak Pana Marka.

W Katedrze świętego Piotra mógł on także znaleźć odrobinę chłodu i cienia, podziwiać barokową francuską architekturę, a także dopisać się do pamiątkowej księgi, pisząc że innym odwiedzającym życzy „wiary, nadziei i miłości w drodze przez Życie”.

 

Hier, Marek Kaminski a visité sur son chemin vers le phare la mort que réglage de la voie pour le pèlerinage de Saint-Jacques. Ce type de structures ont été conçues pour les pèlerins; ils ont informé de la proximité du lieu saint. Après une longue marche à travers les zones occupées par nombreuses vignes et de terres agricoles le Pelegrin est venu à Saites, où il a visité deux lieux importants de la ville – Arc de Triomphe de Germanicus et de la cathédrale de Saint-Pierre. Datant de la voûte du XIXe siècle a été érigée en l’honneur de l’ancienne route menant de Lyon à Saintes par Julius Rufus et a été consacrée à l’empereur romain Tibère. Les pèlerins ne sont pas les uniques qui doivent se reposer – un sac à dos Marek s’est arreté à côté de l’Arc pour se reposer aussi. Au Cathédrale de Saint- Pierre, il pourrait trouver un peu de fraîcheur et de l’ombre , admirer l’architecture de baroque français, ainsi que d’ajouter au livre commémoratif où il a écrit qu’il souhaite d’autres visiteurs de „la foi, l’espérance et l’amour en route pour la Vie”.

Tagi: , , , ,

Comments

comments