3 BIEGUN

W mieście św. Jakuba

W poniedziałek, 13 lipca, Marek Kamiński dotarł do Santiago de Compostela. Po 119 dniach marszu zdobył swój Trzeci Biegun. A tym samym udowodnił, że stworzona przez niego metoda Biegun, pomaga osiągać wyznaczone cele.
TDKyqrymPwcWO-phKuUSZ87GtOhOR59yedyEV09VsDCpikmvgX-bmNvEP-8AF00Jcu4ZFRijAfG083I=w1886-h801Wczoraj pielgrzym odebrał compostelkę, czyli zaświadczenie o odbyciu pielgrzymki. Następnie wziął udział we mszy w katedrze w Santiago. Wygłosił także wykład „Jak niemoliwe staje simoliwe – wyprawy na krańce marzeń” na lokalnym uniwersytecie. Opowiedział o swoich poprzednich wyprawach, naturalnie wzbogacając wypowiedź nowymi doświadczeniami z wyprawy po Europie. W spotkaniu na Uniwersytecie w Santiago wziął udział między innymi ambasador Polski w Hiszpanii. Ludzi zgromadzonych w sali zainteresowały osobiste historie pielgrzyma wzbogacone zbiorem prywatnych zdjęć zawartych w prezentacji.

Przybycie Marka Kamińskiego wywarło spore wrażenie na wspierających jego drogę ludziach z całego Europy. Pielgrzym otrzymał gratulację z całego świata. Końcowe metry śledziły media z Polski, ale także z Hiszpanii.

 

Jutro Marek Kamiński planuje dotrzeć do Finisterry, aby tutaj odbyć tradycyjne pielgrzymie rytuały.

 

Dlaczego Santiago jest związane z postacią św. Jakuba? Warto pokrótce przypomnieć sobie biografię tego świętego.

Jakub Większy Apostoł był urodzony w rodzinie rybaka Zebedeusza. Matka jego, Salome, należała do osób, towarzyszących Jezusowi. Razem ze swoim bratem, świętym Janem, zostali jednymi z pierwszych powołanych przez Chrystusa do służby apostolskiej.

Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira, przemiany na górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu.

Jakub zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów. Herod Agryppa I, wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć go mieczem podczas pierwszego prześladowania chrześcijan po zmartwychwstaniu Jezusa. Apostoł przed śmiercią żałował swego kata, który wzruszony taką postawą nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Zgodnie z legendą po śmierci męczeńskiej szczątki św. Jakuba zostały umieszczone w łodzi, która pływała po falach Morza Śródziemnego. Łódź przypłynęła do brzegów Hiszpanii. W roku 813 mieszkający w tej miejscowości mnich-pustelnik Pelajo kierując się gwiazdą na niebie, znalazł łódź ze szczątkami.

W roku 896-899 zgodnie z nakazu króla Alfonsa III na miejsc, gdzie odnaleziono ciało świętego zbudowano niewielki kościół, a samo miejsce było nazwane Compostela (Miejsce, zaznaczone przez gwiazdę).

 

El lunes 13 de julio Marek Kamiński llegó a Santiago de Compostela. Después de 119 días de la marcha alcanzó su Tercero Polo y por lo tanto probó que el método El Polo creado por él mismo ayuda a lograr los objetivos determinados.

Ayer el viajero con
siguió la “Compostela” que es la credencial del peregrino. Después participó en la misa en la Catedral de Santiago de Compostela. También pronunció un discurso en la universidad local. Contaba sobre sus expediciones anteriores y naturalmente enriquecía su discurso con las experiencias nuevas del viaje por Europa. En el encuentro en la Universidad de Santiago de Compostela, entre otros, participó el embajador de Polonia en España. A la gente reunido en el aula le interesaron las historias personales del peregrino que estaban enriquecidas con las fotos personales que contenía la presentación.

La llegada de Marek Kamiński causó gran impresión a la gente en toda Europa que apoyaba su viaje. El peregrino recibió felicitaciones en todo el mundo. Los últimos kilómetros persiguieron los medios de Polonia y España también.

Mañana Marek Kamiński quiere llegar a Finisterre para hacer los ritualos tradicionales de peregrino.

Tagi: , , , ,

Comments

comments