3 BIEGUN

Przygody w Pampelunie

Samotne podróżowanie ma swoje zalety, ale czasami potrzeba w drodze towarzystwa! Marek Kamiński wkroczył do Pampeluny wraz z innymi nowo poznanymi pielgrzymami ze wszystkich stron świata – zarówno z Europy jak i zza Oceanu. Jeden z nich, Kanadyjczyk Louis, umilał wszystkim drogę od czasu do czasu grając na swojej gitarze. Sposobem na integrację w grupie okazały się pytania o to kto jest kim i w jakim celu przechodzi Camino. Co ciekawe, podczas wędrówki odnalazł się stary i dobry znajomy – Brytyjczyk Danny, który parokrotnie dołączał do grupy rozweselonych pielgrzymów.

Od samego początku miasto wywoływało uśmiech na ustach, czy poprzez kolorowe graffiti na jednej z betonowych ścian czy jazzowe grupki ulicznych grajków, którzy swoją muzyką umilali pielgrzymom wędrówkę.

Ale pobyt w Pampelunie był również okazją do odwiedzenia miejsc, które są wyjątkowo ważne dla europejskiej i amerykańskiej kultury wyższej – takich jak te w których przebywał Ernest Hemingway i które były dla niego inspiracją, a także przyniosły mu Nagrodę Nobla.

El viaje solitario tiene sus ventajas, pero a veces viene bien tener un compañero! Marek Kamiński entró en Pamplona y junto con los recién conocidos peregrinos de todo el mundo – tanto de Europa como del otro lado del Océano. Su nuevo conocido Louis, un peregrino canadiense, amenizaba a todos la caminata de vez en cuando tocando la guitarra. También resultó que la mejor manera de la integración en el grupo fue la charla sobre quién es quién y cuál es el objetivo de la peregrinación a Santiago. Qué casualidad que durante el viaje se encontró con su viejo buen amigo – el británico Danny, que varias veces se unía al grupo de los peregrinos alegres.

Desde el principio la ciudad provocaba una sonrisa, gracias a un grafito de colores, pintado en una de las paredes de hormigón o unos grupos de los músicos callejeros, que con su jazz entretenían a nuestros peregrinos.

La visita a Pamplona también fue la ocasión para conocer los sitios de mucha importancia para la alta cultura europea y americana – como los lugares de estancia de Ernest Hemingway, que fueron la inspiración para él y le trajeron el Premio Nobel.

Tagi: , , , ,

Comments

comments