3 BIEGUN

Przez południe Francji w stronę Hiszpanii

Wczorajszym punktem docelowym w wędrówce Marka Kamińskiego okazało się miasteczko Lesperon. Dzisiaj w planach prawdopodobnie Mimbaste, ale wszystko to zależy od warunków i refleksji w trasie. Najbliższym większym ośrodkiem w kierunku którego zmierza nasz pielgrzym jest francuskie miasto Dax, znane jako miejscowość uzdrowiskowa. Może tam uda się odpocząć i złapać oddech.

Le cible d’hier était la village de Lesperon pendant le pèlerinage de Marek Kamiński. Aujourd’hui c’est Mimbaste probablement mais ça dépense des conditions et des réflexions en route. La commune la plus proche vers quelle notre pèlerin se dirige c’est Dax, connue comme une station climatique française. Peut-être on y va reposer et reprendre halaine.

Tagi: , , , ,

Comments

comments