3 BIEGUN

Media

Kontakt z mediami

Agnieszka Biłda,

agnieszka.bilda@czerwonafurtka.pl

531 208 050

Koordynator projektu

Fundacja Marka Kamińskiego

Anna Mikians

3biegun@kaminski.pl

607 900 328