3 BIEGUN

Fromista i legenda o hostii

Wczorajszym przystankiem w drodze okazała się Fromista, jedno z miast w hiszpańskiej Palencii. To właśnie ona jest jednym z ważnych przystanków dla pielgrzymujących do Santiago. To małe miasteczko opisane jest w Codex Calixtino jako szóste od końca na drodze i zaskakuje wędrowców zabytkami takimi jak kościół Świętego Marcina czy Kanałem Kastylijskim z okresu Oświecenia.

Legenda głosi, że w tym mieście, w XV wieku Pedro Fernández de Teresa pożyczył pieniądze od pewnego Żyda. Ustalili ze sobą warunki pożyczki, jednak chrześcijanin nie oddał pieniędzy w wyznaczonym terminie. Żyd zgłosił go wtedy władzom kościelnym i Pedro został ekskomunikowany. Ten zrozpaczony oddał wszystkie pożyczone pieniądze, ale zapomniał o poinformowaniu o tym fakcie kościoła.

Zdarzyło się tak, że Pedro ciężko zachorował i poprosił o wyspowiadanie się przez księdza z katedry Świętego Marcina. Jednak kiedy ksiądz chciał udzielić mu komunii ta wydawała się sklejona z innymi kawałkami hostii i nie było jak oddzielić jej od innych kawałków eucharystycznego chleba. Ksiądz zapytał, czy Pedro nie popełnił grzechu albo czy nie był ekskomunikowany. Ten przypomniał sobie o zaistniałej poprzednio sytuacji i wyjaśnił ją. Ksiądz wtedy wybaczył mu wszystkie grzechy i udzielił mu komunii używając innej hostii. Tą sklejoną, nie dającą się rozdzielić można dziś oglądać w Muzeum w San Pedro.

Kolejne miasto na drodze Pielgrzyma to Calzadilla de la Cueza. Buen Camino!

 

Ayer Marek Kamiński paró en Frómista. Hoy va a Calzadilla de la Cueza. Vosotros podéis leer una leyenda que los peregrinos puedan escuchar durante la marcha. ¡Buen camino!

Ayer la parada fue en Frómista, una de mayores ciudades en Palencia que es una
parada muy importante para los peregrinos que van a Santiago. Frómista es una ciudad pequeña. Es descrita en el Codex Calixtino como la sexta ciudad ante el fin del camino y sorprende a los peregrinos con unos monumentos como la Iglesia de San Martin o el Canal de Castilla de la Ilustración.

La leyenda dice que en esta ciudad, en el siglo XV, Pedro Fernández de Teresa prestó el dinero de un judío. Los dos establecían las condiciones de préstamo pero el cristiano no pagó el dinero en el plazo fijado. El judío lo notificó a las autoridades eclesiásticas y las excomulgaban a Pedro. El hombre desesperado pagó todo el dinero pero olvidaba informar a la iglesia sobre su hecho.

Un día Pedro se puso muy enfermo y pidió a un cura de la Iglesia de San Martin que lo confesara. Pero cuando el cura quería darle la sagrada comunión, la hostia había sido pegada y no la podía separar. El cura preguntó a Pedro si él había cometido algún pecado o sido excomulgado. El hombre se acordó de la situación que había ocurrido y explicaba todo. El cura le perdonó sus pescados y dio la sagrada comunión. La hostia pegada está ahora en el museo de San Pedro.

La siguiente ciudad en el camino del Peregrino es Calzadilla de la Cueza. ¡Buen camino!

Tagi: , , , ,

Comments

comments