3 BIEGUN

Elbląg

Miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.

Jest to jedno z najstarszych miast Polski. W 1237 roku Krzyżacy wybudowali nad rzeką Elbląg zamek obronny, wokół którego zaczęła rozwijać się osada handlowa. W efekcie prawa miejskie przyznano jej 9 lat później. Miasto miało swój prestiż: nie dość, że było siedzibą krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego, to jeszcze należało do związku miast hanzeatyckich. Mieszkańcy Elbląga byli zamożni, czego dowodem są znaleziska archeologów. Źródłem bogactwa były relacje handlowe z Anglią, Skandynawią, Niemcami i Niderlandami. Elbląg był pod władzą Związku Pruskiego od 1440 roku. Postanowienia pokoju toruńskiego z 1466 roku wcieliły miejscowość do państwa polskiego. Mimo uprzywilejowania, Elbląg uległ wojennym perturbacjom w XVI i XVII wieku, kończąc w państwie pruskim przy I rozbiorze Polski. W XIX wieku miasto znalazło się na szlaku kolejowym, co znacznie polepszyło jego kondycję. II wojna światowa doświadczyła Elbląg w okrutny sposób, niszcząc je w blisko 65 procentach. Za jego odbudowę w dużej mierze odpowiadają przesiedleńcy. Dziś miasto to należy do jednego z największych euroregionów Europy, czyli Euroregionu Baltic (od 1998 roku).

Jednym z elementów wyróżniających Elbląg jest Kanał Elbląski, najdłuższy w Polsce kanał żeglowy o długości 83,3 km. Imponująca jest również katedra św. Mikołaja jako jedna z najwyższych świątyń w Polsce (ok. 100 m). Wielokrotnie odbudowywana, historią swego powstania sięga XIII wieku. W środku znajduje się chrzcielnica z brązu autorstwa mistrza Bernhausera z 1387 roku. Cieszące się największa popularnością miejsce spacerowe w Elblągu to tzw. Bażantarnia. Jest to las miejski z czterema szlakami turystycznymi. Najstarsza dzielnica Elbląga to oczywiście Stare Miasto, które uległo niemal doszczętnemu zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Od lat 80. XX wieku po raz pierwszy podjęto rekontrukcję tej dzielnicy.

Źródła: http://pl.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14:historia-miasta&catid=9:historia-miasta&Itemid=14

http://miasteria.pl/miejsce/kanal-elblaski.html

http://miasteria.pl/miejsce/katedra-sw.-mikolaja-w-elblagu.html

http://miasteria.pl/miejsce/bazantarnia-w-elblagu.html

http://miasteria.pl/miejsce/stare-miasto-elblag.html

Zdjęcie: http://www.mazury.travel/atrakcyjne_miejsca_wm/atrakcje_elblag