3 BIEGUN

Santiago de Compostela

13 lipca, po 119 dniach Marek Kamiński zdobył Trzeci Biegun!

Fot. Katarzyna Kędzierska