3 BIEGUN

Spotkanie w Ustce

Marek Kamiński spotka się z mieszkańcami Ustki w czwartek (26 marca) około godz. 19.00 w Centrum Informacji Turystycznej  w Ustce przy ulicy Marynarki Polskiej 71

Prosimy na bieżąco śledzić lokalizację pilegrzyma na stronie głównej.

Urząd Miasta Ustak przygotowuje dla mieszkańców przestrzeń na spotkanie z pielgrzymem oraz możliwośc wysłuchania jego wykładu na temat metody Biegun oraz jego doświadczeń z innych wypraw.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania Państwa zdjęć ze spotkania.

ulicy Marynarki Polskiej 71, ustka