3 BIEGUN

Wstęp do metody Biegun

                              012707fd4cba0aea11c0868345e4d73861dbc15e73                                  011674a47675d64d7582770ac8602e7bdb9bdb4e63

Marek Kamiński zebrał swoje przemyślenia i doświadczenia z wypraw i ułożył je w motywacyjną metodę Biegun.

Metoda ta wspiera w rozwoju, zapobiegając utracie motywacji.

Biegun jest metodą skutecznego wewnętrznego rozwoju. Ułożona w 10 kroków w sposób praktyczny prowadzi drogą do poznania samego siebie i realizacji wyznaczonego celu. Opiera się o marzenia, to one są kluczem do wyznaczenia własnego Bieguna.
Metoda Biegun została opisana w książce „Odkryj, że biegun nosisz w sobie”

Podejmując się realizacji projektu 3 Biegun, najbardziej zależało nam na propagowaniu metody Biegun i pokazaniu jej efektów i możliwości. Zależy nam na wsparciu procesu wychowania, edukacji i budowania prawidłowych relacji z dziećmi, podejmowanego przez trenerów, rodziców, wychowawców, nauczycieli. Doświadczenie z ostatnich lat pracy z dziećmi podczas Obozów Zdobywców Biegunów prowadzonych wg. kroków metody jasno wskazują, że jest skuteczna.


Celem prowadzonej przez Fundację zbiórki finansowej „Kup Kroki”- na 3 Biegun jest organizacja Europejskich Obozów Zdobywców Biegunów.

Obóz jako całość ma na celu wzmocnienie w Uczestnikach pewności siebie, umiejętności planowania, realizacji celów i współpracy z innymi. Ma budować postawy, dawać wiedzę, poczucie wsparcia grupy. Wszystko to odbywa się według unikatowej Metody „Biegun”, stworzonej przez Marka Kamińskiego na podstawie Jego przemyśleń, doświadczeń i pracy
z innymi.

Obóz jest więc zarazem po prostu obozem – czasem pełnym atrakcji i służącym wypoczynkowi, ale też jednocześnie małą „drogą” każdego z uczestników na własny biegun, drogą wspieraną krok po kroku poprzez samą metodę, opiekunów i grupę.

Metoda zwiera w sobie zestaw wspierających ćwiczeń i zadań – indywidualnych i zespołowych – których
celem jest „wprowadzenie” do każdego kolejnego kroku Metody i jednocześnie budowanie postaw i wewnętrznych, osobistych zasobów dzieci, jakimi są pewność siebie, panowanie nad lękiem, twórcze posługiwanie się wyobraźnią i komunikacja oraz współpraca z innymi.

Postawa Zdobywcy to zespół cech, które chcemy wykształcić w uczestnikach obozu.
Zdobywca jest odważny, pomocny, wrażliwy na potrzeby innych, asertywny, wytrwały,
szczery i słucha głosu swego serca.

Autor: Agnieszka Leśniewska