3 BIEGUN

O sztuce osiągania biegunów

Każdy z nas ma swój biegun, swój cel, marzenie, wyzwanie. Od naszej motywacji i zaangażowania zależy, czy wyruszymy, w czasem niełatwą podróż, by go osiągnąć. „Biegun” bywa czymś realnym – konkretnym miejscem na mapie, ale też pewnym pożądanym, ale niekoniecznie określonym stanem, np. wolnością, szczęściem, spełnieniem. Czasem brak nam motywacji, wiary w swoje możliwości, innym razem nie mamy pomysłu albo wszystko wokół jest wydaje się być przeciwko nam. Metoda „Biegun”, której twórcą jest Marek Kamiński, jest sztuką osiągania celów oparta na doświadczeniu życiowym wybitnego podróżnika i pisarza. Wykorzystywana jest z powodzeniem na Obozach Zdobywców Biegunów organizowanych przez Fundację Marka Kamińskiego. Może być jednak stosowana na każdej płaszczyźnie życia i obejmować zarówno cele osobiste, jak i biznesowe. Staje się ona wielowymiarową i fascynującą podróżą, której celem jest nadanie naszemu życiu wyjątkowej wartości.

0105963b277752356d55888dd9f39fb0a6ec7528ec

Obozy Zdobywców Biegunów to 12 dniowe wyjazdy dla dzieci „wykluczonych” ze względu na stan zdrowia lub trudną sytuację materialną lub rodzinną. Marek Kamiński o obozach: „Uczymy dzieci, które są w trudnej sytuacji życiowej, w jaki sposób poprzez motywację, wizualizację przyszłości i stawianie sobie celów, można umocnić poczucie własnej wartości. Poprzez mini – wyprawy w wyimaginowane zakątki świata i uczestniczenie w aktywnościach ruchowych, warsztatach psychologicznych inspirujemy, wzmacniamy i dodajemy wiary we własne siły. Pokazujemy dzieciom, jak nabyte podczas Obozu umiejętności i narzędzia motywacyjne wykorzystywać do czerpania z własnego wnętrza, do podążania za marzeniami i dalszego samorozwoju.” (magazyn Coaching)

Dzieci uczestniczące w Obozie mają szansę, by skonfrontować się ze swoimi marzeniami („biegunami”) i odkryć własną drogę, by je osiągnąć. To umocnienie wewnętrzne i ugruntowanie jest szczególnie ważne w niesprzyjających warunkach takich jak np. choroba, przebywanie w domu dziecka. Obóz daje możliwość rozwinięcia motywacji i poczucia własnej wartości, wytrwałości w działaniu i wiary we własne możliwości, czasem na przekór temu, co wydawałoby się „oczywiste”. Wypełnia on tym samym lukę w systemie edukacji, w którym bardzo mało miejsca poświęca się podstawowym umiejętnościom związanym z radzeniem sobie z emocjami, porażką, stawaniem sobie celów itd.

Metoda „Biegun” ma kilka kroków i odbywa się na różnych poziomach (m.in. wyznaczanie celu, określanie ryzyka, wizualizacja, ćwiczenia fizyczne i etc.). Działania obejm ujmują konkretną pracę nad gromadzeniem informacji, budowaniem planu, ale też angażują wyobraźnię jako ważne narzędzie w tej drodze. Istotne jest wsłuchanie się w siebie, poznanie swoich potrzeb i intuicja – to one właśnie umożliwiają nam kontakt z tym, kim jesteśmy naprawdę i czego pragniemy.

Umiejętności miękkie, które można nabyć przy wykorzystaniu tej metody, stają się przydatne w życiu codziennym, na każdym kroku. Ważna jest też siła przykładu – Marek Kamiński oparł ją na swoich życiowych doświadczeniach – zarówno osiągnięciach, jak i porażkach. Jest ona więc sprawdzona w praktyce, jak i skuteczna.

Jak dotąd w Obozach Zdobywców Biegunów uczestniczyło 75 dzieci i trwają przygotowania do kolejnych edycji. Dlaczego tak ważne jest by razem z dziećmi współtworzyć drogę do realizacji ich marzeń? Bo to niezwykłe przygotowanie do samodzielnego dorosłego życia pełnego wyzwań na miarę Mt Everestu czy zdobycia bieguna północnego.

Autorka: Celina Fit

2014