3 BIEGUN

KROK VIII Dwa bieguny

Fot. archiwum FMK, Obozy Zdobywców Biegunów

„Porażka jest drugą stroną sukcesu, a nie jego odwrotnością” (M. Kamiński, Jak niemożliwe staje się możliwe)

Słowo klucz: ryzyko i porażka/sukces

Idąc na biegun możemy go nie osiągnąć, ale porażka jest drugą stroną sukcesu, a nie jego odwrotnością. Jeżeli przyjmiemy, że droga jest celem to tak naprawdę liczy się nie tyle osiągnięcie celu, co wiedza, którą zdobywamy o świecie i sobie. Konsekwencją nowej drogi jest przekroczenie wielu barier: ryzyko, które się z tym wiąże. Zostawiając to co cenne czy nawet dla nas najcenniejsze na szali ryzyka możemy się przekonać o wartości swojego życia i odkryć co dla nas jest naprawdę ważne. Ryzykując i pokonując własny strach możemy odkryć jacy jesteśmy i uwolnić się od bojaźni oraz wyolbrzymionych lęków o nieraz wyimaginowane stany lub rzeczy. Nieraz jest to okazja, aby się uwolnić od niepotrzebnego balastu. Nie warto ryzykować za wszelką cenę, ryzyko jest tylko częścią drogi, a nie wartością samą w sobie.
Porażka nie jest końcem świata, to też jak sukces koniec pewnego etapu i początek następnej drogi. Porażka to siostra sukcesu, która przychodzi do nas jak nauczyciel, abyśmy dowiedzieli się czegoś ważnego o nas samych. Bardzo ważne jest wzięcie odpowiedzialności za porażkę i jej konsekwencje.
Często sukces, który przychodzi w miarę łatwo, sprawia, że nie płynie z niego żadna nauka. Porażka sama w sobie nie ma znaku wartości. Staje się czymś dobrym albo złym zależnie od tego co z nią zrobimy. Wszystko zależy od sensu jaki nadamy porażce przez nasze dalsze życie, tak jak w przypadku sukcesu przez nasze życie nadajemy mu znaczenie.

Akceptacja strachu jaki się pojawia, umiejętność zarządzania strachem.

Porażka – jest drugą stroną sukcesu, a nie jego odwrotnością. Jeśli przyjmiemy, że droga jest celem, to tak naprawdę nie tyle ważne jest osiągnięcie ceku, ale to ile dowiemy się o świecie i sobie po drodze.
Nauka odpowiedzialność za porażkę i jej konsekwencje, uczenie się na błędach. Dostrzeganie swojej sprawczości w podejmowaniu działań.
Czego nauczyła mnie porażka? Co było w niej dobrego?
Inspiracja: Przykład wyprawy zakończonej porażką samotny trawers Antarktydy 1996/97.