3 BIEGUN

KROK V Wizualizacja jako metoda przygotowań

Fot. archiwum FMK, Obozy Zdobywców Biegunów

„Im dokładniej wyobrazisz sobie swoje marzenia i dokładny scenariusz drogi prowadzącej do jego realizacji, tym bardziej realny stanie się pomost między tym, co znane i nieznane, możliwe
i niemożliwe.” (M. Kamiński, Alfabet)

Słowo klucz: motywacja/samo motywacja

Kiedy mamy zgromadzoną wiedzę na temat projektu, przemyśleliśmy trudności, rozmawialiśmy z autorytetem w danej dziedzinie, zgromadziliśmy wstępnie listę zasobów, które będą nam potrzebne warto zrobić w umyśle wizualizację projektu: krok po kroku drogę na nasz Biegun. Można to zrobić liniowo, wychodząc od dnia dzisiejszego krok po kroku, dzień po dniu, chwila po chwili wyobrażać sobie i wizualizować swoją drogę na Biegun, zobaczyć poprzez wizualizację jakie trudności się pojawią i jak dać sobie z nimi radę. Im więcej pytań się pojawi, tym lepiej. Warto zadawać sobie pytania również o sprawy, które wydają się oczywiste. Wyobrazić sobie najbardziej zaskakujące i ekstremalne sytuacje, które się mogą zdarzyć i zaplanować oraz zwizualizować co najmniej trzy sposoby poradzenia sobie z nimi. Sztuka osiągania celów w dużej mierze polega na zadawaniu sobie odpowiednich pytań tam gdzie inni widzą gotowe odpowiedzi. Jeśli dostatecznie głęboko zakodowaliśmy pozytywne strony związane z drogą i osiągnięciem bieguna podświadomość może do nich dążyć za wszelką cenę.

Wizualizacja, jako metoda przygotowań – wyobrazić sobie najbardziej zaskakujące i ekstremalne sytuacje, które mogą się nam zdarzyć i zaplanować i zwizualizować co najmniej trzy sposoby poradzenia sobie z nimi.

Inspiracja: Wyprawa przez pustynię Gibsona 1998.