3 BIEGUN

KROK IV Wyjście poza schemat

Fot. archiwum FMK, Obozy Zdobywców Biegunów

 

„Wyjście ze schematów myślenia- taka próba nic nie kosztuje, a zawsze może być krokiem w nowym kierunku, a przynajmniej dać materiał do refleksji. Bez względu na efekt, rozszerzy to naszą wiedzę o nas samych i o istniejących możliwościach.” (Odkryj biegun, który nosisz w sobie)

Słowo klucz: Co nas powstrzymuje

Świat jest bogaty w możliwości, których nigdy nie poznamy, jeśli pozostaniemy po stronie przeszkód. Aby osiągać nowe cele, trzeba przekonać różne ograniczenia, nie tylko te zewnętrzne, ale przede wszystkim te które tkwią w nas samych. Schematy, sposób w jaki postępuje większość ludzi czy obiegowe opinie, to wszystko powoduje mechanizm powtarzania wzorców postępowania i budowania barier we własnych umysłach. Odwaga polega na odwadze myślenia wbrew schematom, a czasem nawet wbrew sobie. Wyjście z utartych dróg myślenia- na próbę nic nie kosztuje, a zawsze jest krokiem w nowym kierunku i może dać materiał do refleksji. Bez względu na efekt rozszerzy to naszą wiedzę o nas samych i o istniejących możliwościach.

Ustalenie listy trudności, które uniemożliwiają realizację celu.

Identyfikacja sytuacji trudnych, przeciwności i nauka radzenia sobie z nimi, przezwyciężania strachu, lęku i obaw. Oswajanie się z trudem. Zdefiniowanie własnych mocnych i słabych stron.
Co mi się nie udało w ostatnim pół roku?

Co mi nie wyszło? Jak sadzę dlaczego?

Wsłuchanie się w wewnętrzny głos. Przezwyciężanie trudności poprzez wizualizację problemów i szukania różnych rozwiązań jednej sytuacji. Tworzenie zapasowych planów ”b”.

Inspiracja: Wyprawa samotnie na Biegun Południowy 1995 rok.