3 BIEGUN

KROK III Najlepszą praktyką jest dobra teoria

Obozy Zdobywców Biegunów, Fot. Archiwum FMK

“Kiedy się nie wie, trzeba mieć odwagę, żeby pytać” 

(M. Kamiński, Wyprawa)

Słowo klucz: informacja

 Pytania: Co muszę wiedzieć na temat drogi? Jak zdobyć informacje?

Znaczenie wiedzy i informacji w wyprawie na swój „biegun”. Umiejętność i motywacja do gromadzenia informacji, poszukiwania różnorodnych źródeł informacji, rozmów, książek, filmów, informacji z Internetu.

Inspiracja: film “Ekspedycja Wisła 2010”, ( „Wyprawa”, str. 59-61)