3 BIEGUN

KROK II Mapa drogi

Obozy Zdobywców Biegunów, Fot. Archiwum FMK

 „Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, nie ma znaczenia jak daleko jest twój biegun, ważne byś zaczął iść” 

(M.Kamiński, Jak niemożliwe staje się możliwe)

 

Słowa klucze: mapa, wyobraźnia

Pytania: Co muszę zrobić, by osiągnąć biegun? Jak korzystać z wyobraźni? Jak ustalić realny punkt wyjścia?

Co muszę zrobić – lista celów, żeby osiągnąć wyznaczony „Biegun”, zdefiniowany kierunek. Uzyskanie

kompetencji planowania, rozumienie działań przyczynowo- skutkowych. Znaczenie formułowania realistycznego

celu i planowania. Konieczność nauki rozróżniania celów realistycznych od tych niemożliwych, ustalenie realnego

punktu wyjścia. Moc wyobraźni, jak z niej efektywnie korzystać.

Inspiracja: Wyprawa z Jaśkiem Melą na Bieguny 2004 („Razem na bieguny” , str. 108, 112, 121)