3 BIEGUN

KROK I Odkryj swój biegun

 

 

Obozy Zdobywców Biegunów, fot. Archiwum FMK

 

„Biegun jest dla mnie właśnie tym wszystkim, co wprawia mnie w ruch. Biegun jest czymś, co także ty nosisz w sobie i co powinieneś odkryć”

„W marzeniach jest piękno, które nas pociąga”

„Kto odkrył tajemnicę biegunów, odkrył także tajemnicę świata” (M. Kamiński, Alfabet)

 

Słowo klucz: biegun

Pytania: Co jest moim biegunem? Jak go poznać? Czy biegun jest tylko jeden?

Filozofia Bieguna:

To odkrywanie marzenia, dla obecnego etapu życia, to odkrywanie sensu życia w ogóle:

- praca nad obrazem samego siebie, próba spojrzenia na siebie obiektywnymi oczyma;

- odnalezienie sensu życia i siły tkwiącej wewnątrz nas;

- próba pokazania w jaki sposób można żyć bardziej życiem wewnętrznym niż zewnętrznym,

umiejętność pracy nad sobą, nauka pracy nad poznaniem siebie;

- zdefiniowanie, czego od życia obecnie oczekujemy.

Inspiracja: Wyprawa z Wojtkiem Moskalem na Biegun Północny 1995r. („Moje Bieguny”, cytaty, str. 59 – 177)