3 BIEGUN

10 Kroków


SONY DSC

Metoda Biegun jest autorską metodą osiągania celów opracowaną przez Marka Kamińskiego na bazie jego doświadczeń życiowych i wypraw. Jest sprawdzona, bo z powodzeniem była wykorzystana w wyprawie z Jaśkiem Melą. Oparta jest m.in. na szacowaniu i wykorzystaniu swoich zasobach, umiejętności radzenia sobie z porażką i refleksji. Daje konkretne narzędzia pomocne w życiu codziennym i możliwość rozwoju osobistego. Zawiera w sobie również elementy treningu fizycznego i survivalu.

10 kroków Metody Biegun:

1. Odkryj swój biegun
2. Mapa drogi
3. Najlepszą praktyką jest dobra teoria
4. Wyjście poza schemat
5. Wizualizacja jako metoda przygotowań
6. Start
7. Droga jest ważniejsza niż cel
8. Dwa bieguny
9. Nie osiedlaj się na biegunie
10. Poznaj samego siebie

Narzędzia pracy nad sobą i specyfika metody:
– trening, praca nad sobą, praca nad umysłem i ciałem; medytacja; prowadzenia osobistego dziennika; rozmowa; tworzenie scenariuszy; wizualizacja; zaufanie; słuchanie głosu własnego serca/chwile samotności; wspólnota; ergonomia życia codziennego; otwartość; szacunek; dokonywanie oceny własnych możliwości/ szacowanie zasobów; bazowanie na własnych zasobach; motywacja.

IMG_5043Doświadczenie metody Biegun to nauka motywacji i jednocześnie otrzymanie narzędzi do pracy nad sobą, do samomotywacji, nauka rozpoznawania sowich mocnych i słabych stron oraz wytyczania celu, wizualizacji i refleksji nad obecna sytuacją. Z metody płynie jasne przesłanie do pracy nad sobą, każdy kolejny krok niesie ze sobą narzędzia pomocne na tej drodze. Metoda prowadzi do rozbudowania refleksyjności nad własnym życiem.

Przechodzenie kolejnych kroków programu buduje w człowieku „wewnętrzne obserwatorium”, gdzie może on w ciszy swojego wnętrza poddawać analizie realne problemy ze swojego życia i tworzyć konkretne sposoby ich rozwiązania.

Autor: Agnieszka Leśniewska

Załączniki (1)