3 BIEGUN

Azofra – miasto pielgrzymów

Wczorajszą noc Marek Kamiński spędził w mieście Azofra – nieodłącznie związanym i ukształtowanym przez Camino. Droga wyznaczająca Szlak Świętego Jakuba łączy wschód i zachód miasta i wiedzie przez jego centrum. Znajdują się tu aż trzy schroniska dla pielgrzymów, a jedno z nich dedykowane jest specjalnie Izabeli de Azofra. Tradycja gościnności w Azofrze zaczęła się już w XII wieku, kiedy Izabela wybudowała w niej pierwszy hotel dla pielgrzymów w 1168 roku.

Warto wspomnieć, że cała droga prowadząca do Santiago nazwana jest w Azofrze Ulicą Pielgrzymów, a na wszystkich tabliczkach z nazwami ulic znajdują się Muszle Świętego Jakuba.

W drodze do Azofry Marek Kamiński spotkał na swojej drodze kolejnego wyjątkowego pielgrzyma. Był to Niemiec, który przemierzał szlak na swojej motorynce. Przy rozmowie okazało się, że jest to już siódmy raz kiedy zmierza do Santiago. Wszystkim innym pielgrzymom, którzy są teraz w trasie trzeba życzyć wiele szczęścia!

W dalszych planach na dzisiaj znajduje się Villa de Rioja. Buen Camino!

La noche de ayer Marek Kamiński pasaba en la ciudad Azofra – un lugar inseparable relacionado y moldeado por Camino. La ruta que delimita el Camino de Santiago une Este e Oeste de la ciudad y lleva por su centro. Hay aquí hasta los tres albergues para los peregrinos y uno de ellos es dedicado especialmente para Isabela de Azofra. La tradición de hospitalidad en Azofra ya ha empezado en el siglo XII cuando Isabela construyó allí el primer hotel para los peregrinos en año 1168. Vale la pena mencionar que todo el camino llevando a Santiago, en Azofra es llamada la Calle de los Peregrinos y en las todas placas con el nombre de calle están las conchas de Santiago.
Mientras el recorrido a Azofra Marek Kamiński se encontró el siguiente peregrino excepcional. Fue un alemán que pasaba el camino en su ciclomotor. Mientras la conversación ocurrió que era su séptimo viaje a Santiago. ¡A todos otros peregrinos que ahora están en la ruta hay que desear mucha suerte!
El plan siguiente de hoy es Villa de Rioja. ¡Buen Camino!

Tagi: , , , ,

Comments

comments